auta

Autor: David K. datum: Říj 10 kategorie: Ostatní

Pojďme se v dnešním článku věnovat vlastnickým právům spojeným s dopravními prostředky. Automobil je pro mnohé z nás nepostradatelnou součástí každodenního žití, o tom není žádných pochyb. Věděli ale o tom, že právě s jeho vlastněním a provozováním se pojí dva odlišné pojmy? Ano, je to vlastník a provozovatel. Pokud mezi oběma výrazy nemáte úplně jasno, začtěte se do následujících řádků.

Kdo je vlastním automobilu?

Význam tohoto pojmu je do jisté míry vypovídající. Vlastníkem je ten, kdo si vozidlo nějakým způsobem pořídil. Zaplatil za něj a nyní je jeho majetkem. To znamená, že takový člověk je kromě jiného uveden i v registru řidičů. Jde o osobu, která se s daným vozem může nakládat dle vlastních potřeb. Vlastník může automobil dále prodat, pronajímat a podobně.

V souvislosti s vlastníkem je zapotřebí zmínit jednu důležitou povinnost. Pokud dojde k jeho změně, musí být neprodleně nahlášena na registru vozidel. Pro tyto případy dnes platí ohlašovací povinnost.

Kdo je provozovatele vozidla?

Nyní se pojďme zaměřit na druhý pojem související s provozovatelem vozu. Provozovatel je ten, kdo nemusí být za každou cenu vlastníkem automobilu. S ním může být pouze dohodnutý na tom, že vůz bude provozovat. To znamená, že ho využívá a zároveň se stará o jeho opravy a dobrý technický stav.

Nutno podotknout, že pokud je provozovatelem vozidla jiná osoba než vlastník, musí být také zapsána v registru vozidel. I při jeho změně platí ohlašovací povinnost jako u majitele vozu. Provozoval samozřejmě nemá žádné majetkové právo nakládat s automobilem. V závislosti na dohodě nebo smlouvě s vlastníkem jej pouze provozuje. Tím jeho pravomoci obvykle končí.

Nyní tedy už víte, jaký je rozdíl mezi vlastníkem a provozovatele dopravního prostředku a tyto dva pojmy tak nebudete zaměňovat. Každý má totiž svůj význam.

Okomentuj

Copyright © 2024 AUTOnline.cz - Kopírování článků nebo dalších částí tohoto webu je bez souhlasu redakce zakázáno.