ROST Martin

Autor: redakce datum: Kvě 12 kategorie: Ostatní, Inzerce

Bez manipulační techniky se moderní společnost v podstatě neobejde. Své místo má napříč odvětvími. V průmyslových oborech, výrobnách, dílnách, ale i v řadě domácností. Stroje a zařízení v nich však jsou vystavovány různým stupňům zátěži, podmínkám i zacházení. Jejich uživatelé většinou shodně touží po tom, aby byly pokud možno po co nejdelší dobu bezporuchové, tedy jim dobře sloužily pokud možno co nejdelší dobu. Je to možné? Za splnění určitých podmínek ano!

Dlouhodobé a časté používání mechanizační manipulační techniky si samozřejmě vybírá svou daň. Čím déle a častěji je mechanizace a manipulační technika používána, tím pravděpodobnější je její chybovost a poruchovost. Stroje ztrácejí svou výkonnost, v horším případě přímo svou funkčnost. Nejenom pro ty, kteří je obsluhují, se stávají nebezpečné, a tudíž zralé na výměnu. Ta je samozřejmě finančně náročná. Nejenom v průmyslových provozech, dílnách a výrobnách je tak mnohem levnější zmíněným potížím předcházet než je následně řešit. Jak? Ničím jiným než pravidelným servisem prováděným společností STILL!

Jako u lékaře

Pravidelnými servisními a garančními prohlídkami řada automobilových výrobců podmiňuje své v mnoha případech několikaleté záruky. Odborné kontrole bychom však minimálně jednou za rok měli svěřit i obyčejnou benzínovou sekačku. Nutná je výměna oleje, nabroušení nožů, vyčištění svíček a celkové proklepnutí jejího stavu. Technika je na tom v podstatě stejně jako ti, kterým slouží. Předpokladem lidského zdraví v mnoha ohledech jsou i pravidelné prohlídky u lékaře. A stejnému zdraví a kondici se samozřejmě musí těšit i manipulační technika, na níž v podstatě stojí provoz důležitých průmyslových odvětví.

ROST Martin

Skutečně profesionální servis

Profesionální servis, který vám nabízí společnost STILL, však jde o poznání dál. Jeho základem je tzv. komplexní servis. Ten zahrnuje širokou škálu služeb, jako jsou nenadálé opravy, ale i průběžné prohlídky. Jejich cílem je zamezení budoucích případných poruch produktu a docílení jeho maximální efektivity po celou dobu jeho používání. Zkrátka problémům zamezit ještě před tím, než se objeví.

Logistika se vším všudy

Podle ing. Martina Rosta, manažera oddělení fullservisu, náhradních dílů a SAP společnosti STILL, si značka zakládá na řešení šitých na míru každému klientovi. Tomu manipulační techniku nejenom prodají, ale také se o ni po celou dobu její životnosti budou průběžně starat. Kvalitní servis podle značky STILL ovšem nezahrnuje jen jeho letmé zkontrolování, na které jsme zřejmě zvyklí při servisech zahradní techniky. Servis STILL je mnohem zevrubnější. Kontrole tak není podroben stroj jako celek, ale jeho jednotlivé díly. Každý z nich totiž disponuje zvláštním manuálem k údržbě s parametry určujícími přesná data dalších kontrol. A na společnosti STILL je, aby je dodržela.

Servis vysokozdvižných vozíků

Jako příklad si vezměme servis vysokozdvižných vozíků. Některé jejich části je totiž třeba pravidelně sledovat a v případě nutnosti vyměňovat. Opotřebování jsou samozřejmě nejvíce vystavována jeho kola. Vysokozdvižné vozíky však jsou náchylné i na poruchy tlakových hadic a elektrických pohonů. Zevrubné kontrole je však třeba pravidelně podrobovat elektronické prvky v dieselových vozících a akumulátorové baterie. Jejich životnost významně prodlužuje například tzv. desulfatace, což je proces, který akumulátoru zbaví nahromaděného síranu olovnatého. Jeho zkrystalování, k němuž dojde, pokud se vybitá baterie průběžně nedobíjí, má za následek snižování kapacity baterie.

Obraťte se na profesionály

Se všemi těmito zákroky (a mnoha dalšími) si profesionální servisní technici společnosti STILL za pomocí moderních diagnostických metod hravě poradí. A zamezí tak poruchám, jejichž opravy by byly mnohem nákladnější.

Maximální pokrytí

Servisy STILL najdete po celé republice. Stroj k servisu ale nemusíte do servisní dílny vozit. Přímo za vámi může dojet dílna mobilní. Samozřejmě vybavená patřičným nářadím a náhradními díly. A ten, jehož se nebude dostávat, nebude problém objednat. Je to jednoduché, že?

Okomentuj

Copyright © 2024 AUTOnline.cz - Kopírování článků nebo dalších částí tohoto webu je bez souhlasu redakce zakázáno.