elektromobily

Autor: David K. datum: Dub 5 kategorie: Auto, Inzerce

Společnost VRANGELL a.s. je další, která se zapojila do projektu zaměřeného na moderní technologie a účinné nakládání s energiemi. Důkazem toho je projekt „VRANGELL a.s. – pořízení elektromobilů“, který vedl k pořízení dvou elektromobilů. Finanční prostředky jsou čerpány z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE – Elektromobilita – Výzva V.

Bližší informace o projektu

Projekt s názvem „VRANGELL a.s. – pořízení elektromobilů“ byl realizován v období 2/2020 až 10/2020. Žadatelem byla právě společnost VRANGELL a.s., která se rozhodla vsadit na inovativní technologie. Způsobilé výdaje v rámci projektu činí 1 268 842,98 Kč, přičemž dotace nabývá výše 380 652,89 Kč.

Záměr tohoto projektu je celkem zřejmý. Cílem je přispění k čistší dopravě a zavedení inovativní technologie nízkouhlíkové dopravy právě ve zmiňované společnosti VRANGELL a.s. Tohoto cíle bylo dosaženo pořízením dvou nových elektromobilů.

Zakoupené elektromobily financované z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE – Elektromobilita – Výzva V jsou využívány ke služebním účelům této společnosti. Jde tedy o naplnění podnikatelského záměru uvedeného v žádosti o finanční podporu z projektu.

evropska unie

Evropský fond pro regionální rozvoj

Za operačním programem Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost stojí Evropský fond pro regionální rozvoj, respektive Evropská unie. Společnost VRANGELL a.s. je tak další z firem, která mohla díky tomuto programu financovat dva elektromobily a přispět k lepšímu životnímu prostředí. Realizace celého projektu proběhla bez jakýchkoliv problémů a závad. Vše bylo dokončeno v požadovaných termínech a společnost VRANGELL a.s. může nyní spokojeně využívat dva zakoupené elektromobily financované z uvedeného dotačního titulu.

Okomentuj

Copyright © 2023 AUTOnline.cz - Kopírování článků nebo dalších částí tohoto webu je bez souhlasu redakce zakázáno.