Autor: redakce datum: Čvn 3 kategorie: Ostatní, Inzerce

Pro mnoho odvětví průmyslových strojů je nezbytnou součástí některý typ průmyslového ložiska. Pro usnadnění manipulace ve výrobnách se využívá lineární vedení.

Kvalitní průmyslová ložiska a lineární vedení

Mezi nejvíce využívaná ložiska pro účely různých odvětví průmyslu patří především valivá ložiska. Průmyslová ložiska tohoto typu jsou obvykle složená ze dvou kroužků, valivých prvků a klece.

  • Podle hlavního směru zatížení se ložiska rozdělují na radiální a axiální.
  • Podle druhu valivých prvků jsou dále rozdělená na kuličková nebo válečková.

Jednotlivých druhů průmyslově využívaných ložisek je velká řada. Ve strojírenství nacházejí největšího uplatnění ložiska kuličková, válečková, soudečková, kuželíková a jehlová. U mnoha těchto druhů je možnost ocelové nebo mosazné klece.

  • Valivá ložiska jsou určena k umožnění rotačního pohybu strojních součástí.
  • Vzhledem k tomu, že jsou ložiska velice namáhanou součástí systémů, je důležité, aby byly pouze v nejvyšší kvalitě.

Jednou ze součástí valivých ložisek jsou také maziva a těsnící prvky. K tomu, aby ložisko dobře a spolehlivě plnilo svou funkci, je tedy nutné zvolit správný způsob mazání a také vhodným konstrukčním řešením zabránit vnikání nečistot do uložení.

Lineární vedení

Dalším prvkem, který je v mnoha systémech nezbytností, je lineární vedení. Tento prvek slouží jako jednoduchý, ale přesný vodící systém. Pohyb je umožněn pomocí soustavy několika součástí, které na sebe vzájemně navazují. Jedná se o vodící rolny, kolejnice, čepy nebo oběhové kuličky.

  • Lineární vedení nachází své uplatnění v mnoha různých průmyslových provozech a výrobnách.
  • Můžeme se s ním setkat ve slévárenství, zemědělství, v důlním průmyslu i dřevozpracujícím a potravinářském průmyslu.

Lineární vedení také bývá součástí čistíren odpadních vod. Moderní technologie výroby lineárního vedení umožňuje využívat speciální domazávací systém C-Lube, která zajišťuje bezúdržbový chod pro nejméně šestiletý provoz anebo pro 20 000 km ujeté dráhy. Investice do těchto zdokonalených produktů se tedy vyplatí.

Okomentuj

Copyright © 2021 AUTOnline.cz - Kopírování článků nebo dalších částí tohoto webu je bez souhlasu redakce zakázáno.