column cars

Autor: David K. datum: Srp 8 kategorie: Auto

Asi každý řidič dopravního prostředku slyšel o zipování. Přesně tímto výrazem je označováno střídavé řazení v situacích, kde je to třeba. Typickým příkladem je sbíhání dvou jízdních pruhů do jednoho. Na silničních komunikacích se dokonce můžete setkat s příslušnou dopravní značkou „Střídavé řazení“. Je tedy nepochybné, že i sám zákon pomýšlí na řešení takové situace. Jestliže nemáte povědomí, jak správné zipování funguje, začtěte se do následujících řádků.

Jak probíhá zipování v silničním provozu?

Tento způsob řazení pochopitelně podléhá pravidlům. Pokud k zipování v silničním provozu dojde, je zapotřebí, aby řidiči obou jízdních pruhů snížili rychlost. Zároveň by se měli snažit jen stejnou rychlostí v obou pruzích.

Poté by vozidla ve stálém jízdním pruhu měly vytvořit rozestupy mezi sebou. Do nich pak budou zajíždět auta z připojovacího pruhu. Jak už prozrazuje samotný systém „zipování“, mělo by dochází ke střádání vozů, jako když se zapíná zip. Pokud je tato dopravní situace řešená tímto ideálním způsobem, v podstatě nedojde k omezení provozu a jakémukoliv výraznějšímu zdražení. Tomu tak ale bohužel v mnoha případě nebývá.

Časté chyby při zipování

V reálném provozu se bohužel můžete setkat s chybami, které doprovází zipování aut. Obvykle to bývá rozdílná rychlost automobilů a nesjednocení rychlosti. Řidiči také chybují tím, že zmateně přejíždí z pruhu do pruhu. Mnozí se také snaží zařazovat ještě dříve, než ostatní řidiči vůbec vytvoří potřebné mezery. To pochopitelně vede k nežádoucímu zdržování v provozu. Velkou chybou je nakonec i to, když se řidiči snaží zařazení vynucovat zastavením, čímž kompletně omezí připojovací pruh.

Pokud se chcete chovat jako zodpovědný řidič dopravního prostředku, snažte se při této situace dodržovat správné zásady zipování a vyvarujte se výše prezentovaných chyb. Jimi ohrožujete sebe i ostatní řidiče.

Okomentuj

Copyright © 2023 AUTOnline.cz - Kopírování článků nebo dalších částí tohoto webu je bez souhlasu redakce zakázáno.