cars

Autor: David K. datum: Kvě 22 kategorie: Ostatní

Každý řidič a účastník silničního provozu byl měl být schopen odpovědět na otázku, jak funguje pravidlo zipu na silnici. Takové pravidlo je nutné nejenom vědět, ale také správně aplikovat v provozu. Pokud v tomto směru nejste dvakrát kovaní, prozradíme vám, jak to všechno je.

Správné zipování

Jak už prozrazuje samotné označení tohoto pravidla, zip znamená, že auta pokračující v jízdě ze dvou pruhů do jednoho střídavě. Přesně tak, jako když zapínáte zip. To znamená, že v obou jízdních pruzích sníží řidiči rychlost a vytvoří mezi sebou mezery. Do nich pak mohou přejíždět vozidla z jízdního pruhu, který končí. Ověřená technika aplikovaná napříč celým světem.

Nejčastější chyby při zipování

Jednou věcí je vědět, co to zipování je a jak funguje. Tou druhou je potom jeho použití v praxi. I když si myslíte, že pravidlo zipu znáte dokonale, v reálu se můžete přesvědčit o tom, že tomu tak není. Jestliže nechcete narušovat systém zipování na silnici, stačí se vyvarovat nejčastějším chybám. Těch může být hned několik.

Tou první a pravděpodobně nejzásadnější je neuzpůsobení rychlosti jízdy dané situaci. Když budete očekávat proces zipování, musíte zpomalit, respektive oba jízdní pruhy. Další častou chybou je přejíždění z pruhu do pruhu. Tím určitě nic neuspíšíte, naopak tím vytvoříte prostor pro možnou dopravní nehodu.

Mezi časté problémy zipování na silnici patří také nedodržení rozestupů mezi vozy. Jde o vytvoření již zmiňované mezery, do které se musí vůz z druhého pruhu zařadit. V žádném případě byste pak neměli v rámci pravidla zipu zastavovat. Všechny tyto nedostatky totiž způsobují zpomalení zipování, které v ten moment ztrácí význam a tím pádem dochází k vytvoření kolony na pozemní komunikaci.

Pravidlo zipu je efektivním pravidelně, které sice přináší drobné omezení, na druhou stranu je předpokladem plynulého provozu. A o to přeci jde.

Okomentuj

Copyright © 2024 AUTOnline.cz - Kopírování článků nebo dalších částí tohoto webu je bez souhlasu redakce zakázáno.